Úvod

Aktuality
Zásahy
Technika
Fotogalerie
Členové SDH
Členové jednotky
Historie
Kontakty
Odkazy
Návštěvní kniha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

„Hasič je člověk, který žije na světě dvakrát, pro sebe a pro druhé. A proto právě život hasičův, jest pravým příkladem správného pochopení života lidského.“

 

10.5. 2014 - jsme pořádaly soutěž v disciplíně TFA, které se ve čtyřech kategoriích zúčastnilo celkem 49 soutěžících. Vítězem kategorie A se stal Tomáš Falta z Orliček s časem 1:12:84, v kategorii B vyhrál Jiří Trutnovský ze Skřivan s časem 1:32:46, kategorii žen vyhrála Hana Havlíčková ze Zlaté Olešnice s časem 2:13:71 a v poslední kategorii amatérů vyhrál Jan Hovard s časem 1:24:97 nutno však doplnit že v lehkém sportovním oděvu. (více...)

 

Hasičské desatero

1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.
10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.
 

Hasičské citáty

Modlitba hasiče

„Hasič musí překonat svoje pohodlí,

Nechť kdekoli oheň vzplane,

vrozené každému člověku

já splním svoji povinnost. 

a musí překonati lhostejnost,

Pro záchranu životů Pane,

se kterou se na jeho obětavost,

dodej mi síly dost.

statečnost, sebezapření a pracovitost V náručí vynést dítě,
skoro celý svět dívá.“ když ještě nevypršel čas,

(hasičské proslovy z r. 1928)      

ale i starce , matku,
  která má šedý vlas.
„Hasič není z jiného těsta. Stále na stráži stojím,
Co ho dělá jiným je síla, protože povolaný jsem,
která ho na základě výcviku před ohněm blízké chráním 
a spolupráce s druhými přinutí

a pomoci chci všem.

vydržet situace,

Když z Tvé vůle se má stát,
kdy jiný člověk už nemůže…“ že sám při tom život ztratím,

(J.S.)            

požehnej Pane mé rodině
  a laskavou rukou vrať jim,
 „Aby mohl člověk žít čestně, musí se rvát, co při plnění poslání 
dělat chyby, bít se, mýlit se, jsem jiným lidem dal.
začínat, a opět začínat,  
prohrávat a věčně zápasit.“  Amen.

(Tolstoj)